Apostlagärningarna 16:23

De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πολλάς   τε   ἐπιθέντες   αὐτοῖς   πληγὰς   ἔβαλον   εἰς   φυλακὴν   παραγγείλαντες   τῷ   δεσμοφύλακι   ἀσφαλῶς   τηρεῖν   αὐτούς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλάς många, stor Many A-APF
G5037 τε och then CONJ
G2007 ἐπιθέντες lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NPM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det on them P-DPM
G4127 πληγὰς slå, misshandla blows, N-APF
G0906 ἔβαλον kasta, häller, högg, kasta ut they cast [them] V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G5438 φυλακὴν fängelse prison, N-ASF
G3853 παραγγείλαντες befalla having charged V-AAP-NPM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G1200 δεσμοφύλακι fångvaktare to jailer N-DSM
G0806 ἀσφαλῶς med säkerhet, noga strictly ADV
G5083 τηρεῖν håll, vaka över to keep V-PAN
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.