Apostlagärningarna 16:9

På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom (uppmanade, sade välkomnande): "Kom över till Makedonien och hjälp oss!"

[Hur kunde Paulus känna igen att det var en makedonier? Det fanns skillnader i kläder och stil mellan olika folkslag. Till skillnad från romarna var makedonierna lättare klädda, männen hade ofta bar överkropp och det var även vanligt att män flätade håret. Den mest kände makedoniern var nog Alexander den store som levde 356-323 f.Kr. Allt i synen – mannens utseende, frisyr, kläder och tal – gjorde det helt uppenbart för Paulus att det var en makedonier.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὅραμα   διὰ   τῆς   νυκτὸς   τῷ   Παύλῳ   ὤφθη·   ἀνὴρ   Μακεδών   τις   ἦν   ἑστὼς   ἑστὼς   παρακαλῶν   αὐτὸν   καὶ   λέγων·   διαβὰς   εἰς   Μακεδονίαν   βοήθησον   ἡμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3705 ὅραμα syn a vision N-NSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför during PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3571 νυκτὸς natt, midnatt night N-GSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3972 Παύλῳ Paulus to Paul N-DSM-P
G3708 ὤφθη· se appeared: V-API-3S
G0435 ἀνὴρ man, make A man N-NSM
G3110 Μακεδών makedonier of Macedonia N-NSM-LG
G5100 τις något, någon, några certain X-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G2476 ἑστὼς stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-NSM
G2476 ἑστὼς stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-NSM
G3870 παρακαλῶν be om tröst/hjälp beseeching V-PAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G1224 διαβὰς bege, komma över, passera genom Having passed over V-2AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3109 Μακεδονίαν Makedonien Macedonia, N-ASF-L
G0997 βοήθησον hjälp do help V-AAM-2S
G1473 ἡμῖν. jag, mig, min, mitt us. P-1DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.