Apostlagärningarna 16:5

Församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Αἱ   μὲν   οὖν   ἐκκλησίαι   ἐστερεοῦντο   τῇ   πίστει   καὶ   ἐπερίσσευον   τῷ   ἀριθμῷ   καθ᾽   ἡμέραν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Αἱ denna, denne The T-NPF
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1577 ἐκκλησίαι församling, kyrka, folksamling churches N-NPF
G4732 ἐστερεοῦντο styrka were strengthened V-IPI-3P
G3588 τῇ denna, denne in the T-DSF
G4102 πίστει tro, tillit faith, N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4052 ἐπερίσσευον överträffa, överflöda were increasing V-IAI-3P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0706 ἀριθμῷ antal in number N-DSM
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i every PREP
G2250 ἡμέραν. dag, daglig day. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.