Apostlagärningarna 16:38

Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. [Det var straffbart att fängsla en romersk medborgare utan rättegång, och att också ha piskat dem var ännu värre. Detta var allvarliga brott och domarna blev nu rädda för sina egna liv.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπήγγειλαν   δὲ   τοῖς   στρατηγοῖς   οἱ   ῥαβδοῦχοι   τὰ   ῥήματα   ταῦτα·   ἐφοβήθησαν   δὲ   ἀκούσαντες   ὅτι   Ῥωμαῖοί   εἰσιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0518 ἀπήγγειλαν underrätta, meddela, berätta Reported V-AAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G4755 στρατηγοῖς befälhavare magistrates N-DPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4465 ῥαβδοῦχοι rättstjänare, sergeant officers N-NPM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G3778 ταῦτα· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these. D-APN
G5399 ἐφοβήθησαν frukta They were afraid V-AOI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard V-AAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4514 Ῥωμαῖοί romersk Romans A-NPM-LG
G1510 εἰσιν, är they are. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.