Apostlagärningarna 16:37

Men Paulus sade till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång – trots att vi är romerska medborgare – och [dessutom] kastat oss i fängelse. Nu vill de skicka i väg oss i hemlighet! Nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." [Paulus och Silas hade troligen med sig en testatio, som var ett officiellt intyg att de var romerska medborgare. Födelseort och medborgarskap var inskrivet på en diptyk, föregångaren till vår bok, som bestod av två hopfällbara skivor av trä överdragna av ett vaxskikt som man skrev på.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Παῦλος   ἔφη   πρὸς   αὐτούς·   δείραντες   ἡμᾶς   δημοσίᾳ   ἀκατακρίτους,   ἀνθρώπους   Ῥωμαίους   ὑπάρχοντας,   ἔβαλαν   εἰς   φυλακήν,   καὶ   νῦν   λάθρᾳ   ἡμᾶς   ἐκβάλλουσιν;   οὐ   γάρ,   ἀλλ᾽   ἐλθόντες   αὐτοὶ   ἡμᾶς   ἐξαγαγέτωσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G3972 Παῦλος Paulus Paul N-NSM-P
G5346 ἔφη säga was saying V-IAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G1194 δείραντες slå Having beaten V-AAP-NPM
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G1219 δημοσίᾳ allmän, offentlig publicly, A-DSF
G0178 ἀκατακρίτους, utan dom och rannsakan uncondemned A-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men, N-APM
G4514 Ῥωμαίους romersk Romans A-APM-LG
G5225 ὑπάρχοντας, finns, bli ägd, börja under being, V-PAP-APM
G0906 ἔβαλαν kasta, häller, högg, kasta ut they cast [us] V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G5438 φυλακήν, fängelse prison, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G2977 λάθρᾳ hemlighet secretly ADV
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G1544 ἐκβάλλουσιν; ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut do they throw out? V-PAI-3P
G3756 οὐ inte No PRT-N
G1063 γάρ, för indeed! CONJ
G0235 ἀλλ᾽ men Instead, CONJ
G2064 ἐλθόντες komma, gå having come V-2AAP-NPM
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det themselves, P-NPM
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G1806 ἐξαγαγέτωσαν. föra ut they should bring out. V-2AAM-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.