Apostlagärningarna 16:36

Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade: "Domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπήγγειλεν   δὲ   ὁ   δεσμοφύλαξ   τοὺς   λόγους   τούτους   πρὸς   τὸν   Παῦλον   ὅτι   ἀπέσταλκαν   οἱ   στρατηγοὶ   ἵνα   ἀπολυθῆτε·   νῦν   οὖν   ἐξελθόντες   πορεύεσθε   ἐν   εἰρήνῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0518 ἀπήγγειλεν underrätta, meddela, berätta Reported V-AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1200 δεσμοφύλαξ fångvaktare jailer N-NSM
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-APM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3972 Παῦλον Paulus Paul N-ASM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G0649 ἀπέσταλκαν skicka, skicka iväg, skicka ut Have sent V-RAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4755 στρατηγοὶ befälhavare captains, N-NPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0630 ἀπολυθῆτε· skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå you may be let go. V-APS-2P
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1831 ἐξελθόντες gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out, V-2AAP-NPM
G4198 πορεύεσθε gå, bege sig do depart V-PNM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1515 εἰρήνῃ.¶ frid peace. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.