Apostlagärningarna 16:34

Sedan förde han dem upp till sitt hus. [Hans bostad var antagligen på övervåningen ovanför fängelset.] Han dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

[Fångvaktaren hade fått möta Jesu kärlek. Dagen innan hade han varit med och torterat Paulus och Silas, nu hade han bjudit hem dem och tvättat deras sår. Den förvandling som skett hos denne råbarkade fångvaktare lämnade inte hans fru, barn och tjänare oberörda. De kom också till tro.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀναγαγών   τε   αὐτοὺς   εἰς   τὸν   οἶκον   αὐτοῦ   παρέθηκεν   τράπεζαν   καὶ   ἠγαλλιάσατο   πανοικεὶ   πεπιστευκὼς   τῷ   θεῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0321 ἀναγαγών fördes, leddes, tog med, segla Having brought V-2AAP-NSM
G5037 τε och then CONJ
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3624 οἶκον hem, hus, familj house, N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3908 παρέθηκεν lägga fram he laid V-AAI-3S
G5132 τράπεζαν bord a table [for them], N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0021 ἠγαλλιάσατο jubla, fröjdas, glädja sig rejoiced V-ADI-3S
G3832 πανοικεὶ hus with all [his] household, ADV
G4100 πεπιστευκὼς att tro having believed V-RAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ.¶ Gud in God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.