Apostlagärningarna 16:31

De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   εἶπαν·   πίστευσον   ἐπὶ   τὸν   κύριον   Ἰησοῦν   Χριστόν,   καὶ   σωθήσῃ   σὺ   καὶ   ὁ   οἶκός   σου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud they said, V-2AAI-3P
G4100 πίστευσον att tro do believe V-AAM-2S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον Herren, herre Lord N-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus, N-ASM-P
G5547 Χριστόν, den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4982 σωθήσῃ frälsa, hela you will be saved, V-FPI-2S
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3624 οἶκός hem, hus, familj household N-NSM
G4771 σου. du, ni, er of you. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.