Apostlagärningarna 16:3

Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτον   ἠθέλησεν   ὁ   Παῦλος   σὺν   αὐτῷ   ἐξελθεῖν,   καὶ   λαβὼν   περιέτεμεν   αὐτὸν   διὰ   τοὺς   Ἰουδαίους   τοὺς   ὄντας   ἐν   τοῖς   τόποις   ἐκείνοις·   ᾔδεισαν   γὰρ   ἅπαντες   ὅτι   Ἕλλην   ὁ   πατὴρ   αὐτοῦ   ὑπῆρχεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This one D-ASM
G2309 ἠθέλησεν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja wanted V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G3972 Παῦλος Paulus Paul N-NSM-P
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G1831 ἐξελθεῖν, gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut to go forth, V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2983 λαβὼν få, ta having taken, V-2AAP-NSM
G4059 περιέτεμεν omskära he circumcised V-2AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2453 Ἰουδαίους Jude Jews A-APM-PG
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G1510 ὄντας är being V-PAP-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G5117 τόποις plats parts N-DPM
G1565 ἐκείνοις· den those; D-DPM
G1492 ᾔδεισαν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they knew V-2LAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G0537 ἅπαντες allt, allting, hela, allihop all A-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1672 Ἕλλην grek, hedning a Greek N-NSM-LG
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G5225 ὑπῆρχεν. finns, bli ägd, börja under was. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.