Apostlagärningarna 16:18

Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu den Smordes (Kristi) namn att lämna henne!" I samma ögonblick for anden ut.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δὲ   ἐποίει   ἐπὶ   πολλὰς   ἡμέρας.   διαπονηθεὶς   δὲ   ὁ   Παῦλος   καὶ   ἐπιστρέψας   τῷ   πνεύματι   εἶπεν·   παραγγέλλω   σοι   ἐν   τῷ   ὀνόματι   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἐξελθεῖν   ἀπ᾽   αὐτῆς.   καὶ   ἐξῆλθεν   αὐτῇ   τῇ   ὥρᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4160 ἐποίει göra she was continuing V-IAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till for PREP
G4183 πολλὰς många, stor many A-APF
G2250 ἡμέρας. dag, daglig days. N-APF
G1278 διαπονηθεὶς upprörd Having been distressed V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1994 ἐπιστρέψας vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka having turned V-AAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G4151 πνεύματι Ande spirit, N-DSN
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G3853 παραγγέλλω befalla I command V-PAI-1S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1831 ἐξελθεῖν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut to come out V-2AAN
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτῆς. honom, dem, henne, den, det her. P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut it came out V-2AAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det on [the] same P-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5610 ὥρᾳ. timme, ögonblick hour. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.