Apostlagärningarna 16:11

Vi [Paulus, Silas, Timoteus och Lukas, som skriver detta] lade ut från Troas och seglade med rak kurs (hade medvind och behövde inte kryssa) till [ön] Samothrake, och nästa dag till Neapolis [Filippis hamnstad].

[Staden Neapolis, som betyder "den nya staden", låg på Makedoniens södra kust. Därifrån var det en tre timmars vandring inåt land till Filippi. På grund av medvinden hade den tjugo mil långa båtresan bara tagit två dagar – ännu en bekräftelse på att den helige Ande, som ibland liknas vid en vind, var med dem! I Apg 20:6 tog samma sträcka i motsatta riktningen fem dagar.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀναχθέντες   δὲ   ἀπὸ   τῆς   Τρῳάδος   εὐθυδρομήσαμεν   εἰς   Σαμοθρᾴκην,   τῇ   δὲ   ἐπιούσῃ   εἰς   Νέαν   πόλιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0321 Ἀναχθέντες fördes, leddes, tog med, segla Having sailed V-APP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5174 Τρῳάδος Troas Troas, N-GSF-L
G2113 εὐθυδρομήσαμεν rak kurs we made a straight course V-AAI-1P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G4543 Σαμοθρᾴκην, Samothrake Samothrace, N-ASF-L
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G1966 ἐπιούσῃ nästa dag, därefter the following day, V-PAP-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3501 Νέαν nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor Nea A-ASF-L
G4172 πόλιν, stad Polis, N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.