Apostlagärningarna 15:22

Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och skicka dem till Antiokia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde två ledande män bland bröderna: Judas, som kallades Barsabbas, och Silas [Silvanus].

[Detta är enda gången Judas Barsabbas omnämns. Han kan vara Josef Barsabbas bror, se Apg 1:23. Namnet "Bar-sabbas" betyder ordagrant "född på en sabbat". Silas är också känd som Silvanus, vilket är den längre latinska formen av hans namn, se 1 Pet 5:12. Han följer senare med Paulus på hans andra resa, se Apg 15:32, 41; 16:25. Judas var en jude från Judéen och Silas var grek. Man valde en från varje sida i konflikten som skulle följa med Paulus och Barnabas och bekräfta beslutet.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τότε   ἔδοξεν   τοῖς   ἀποστόλοις   καὶ   τοῖς   πρεσβυτέροις   σὺν   ὅλῃ   τῇ   ἐκκλησίᾳ   ἐκλεξαμένους   ἄνδρας   ἐξ   αὐτῶν   πέμψαι   εἰς   Ἀντιόχειαν   σὺν   τῷ   Παύλῳ   καὶ   Βαρναβᾷ,   Ἰούδαν   τὸν   καλούμενον   Βαρσαββᾶν   καὶ   Σιλᾶν,   ἄνδρας   ἡγουμένους   ἐν   τοῖς   ἀδελφοῖς,  

Textus Receptus (TR)

Τότε   ἔδοξεν   τοῖς   ἀποστόλοις   καὶ   τοῖς   πρεσβυτέροις   σὺν   ὅλῃ   τῇ   ἐκκλησίᾳ   ἐκλεξαμένους   ἄνδρας   ἐξ   αὐτῶν   πέμψαι   εἰς   Ἀντιόχειαν   σὺν   τῷ   Παύλῳ   καὶ   Βαρναβᾷ,   Ἰούδαν   τὸν   καλούμενον   Βαρσαββᾶν   καὶ   Σιλᾶν,   ἄνδρας   ἡγουμένους   ἐν   τοῖς   ἀδελφοῖς,  

Grundtextkommentarer

TR har 33 ord, NA har 34 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G1380 ἔδοξεν (dokeo)
anse, anse sig veta it seemed good
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0652 ἀποστόλοις (apostolos)
apostel, budbärare apostles
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G4245 πρεσβυτέροις (presbuteros)
äldste elders,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλῃ (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g... all
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G1577 ἐκκλησίᾳ (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling church,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G1586 ἐκλεξαμένους (eklegomai)
välja, utvälja having chosen
VERB Verb
Aorist Medium Particip Aorist Medium Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-AMP-APM
G0435 ἄνδρας (aner)
man, make men
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G3992 πέμψαι (pempo)
skicka to send
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0490 Ἀντιόχειαν (Antiocheia)
Antiokia Antioch
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Plats Plats
N-ASF-L
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3972 Παύλῳ (Paulos)
Paulus Paul
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0921 Βαρναβᾷ, (Barnabas)
Barnabas Barnabas:
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G2455 Ἰούδαν (Ioudas)
Judas Judas
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2564 καλούμενον (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa,... is being called
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PPP-ASM
G0923 Βαρσαββᾶν (Barsabas)
Barsabbas, Barnabas Barsabbas,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4609 Σιλᾶν, (Silas)
Silas Silas,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G0435 ἄνδρας (aner)
man, make men
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G2233 ἡγουμένους (hegeomai)
anse, se det som, aktning, ledare leading
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-PNP-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0080 ἀδελφοῖς, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)