Apostlagärningarna 15:10

Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νῦν   οὖν   τί   πειράζετε   τὸν   θεὸν   ἐπιθεῖναι   ζυγὸν   ἐπὶ   τὸν   τράχηλον   τῶν   μαθητῶν,   ὃν   οὔτε   οἱ   πατέρες   ἡμῶν   οὔτε   ἡμεῖς   ἰσχύσαμεν   βαστάσαι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G3985 πειράζετε pröva, fresta are you testing V-PAI-2P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G2007 ἐπιθεῖναι lägga på, lägga, to put V-2AAN
G2218 ζυγὸν ok a yoke N-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5137 τράχηλον nacke, hals neck N-ASM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν, lärjunge disciples N-GPM
G3739 ὃν vem that R-ASM
G3777 οὔτε varken, inte heller neither CONJ-N
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we, P-1NP
G2480 ἰσχύσαμεν kan, kunna, förmå, bero, behärska were able V-AAI-1P
G0941 βαστάσαι; bära to bear? V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.