Apostlagärningarna 15:1

Men några män hade kommit ner från Judéen [till församlingen i Antiokia i Syrien]. De hade börjat undervisa bröderna (och vidhöll ihärdigt sin åsikt): "Ni kan inte bli frälsta om ni inte låter er omskäras, som Mose lärde oss."

[Meningen börjar med "Men" och hör ihop med Paulus och Barnabas vittnesbörd om hur trons dörr öppnats för hedningarna, se Apg 14:27. Enligt 1 Mos 17:9–14 ska alla judiska män omskäras. Att de som undervisade detta kom från Judéen syftar på att de kom från detta område med huvudorten Jerusalem, men också att de hade ett strikt judiskt tänkesätt. Medan Paulus och Barnabas varit borta på sin missionsresa hade dessa judiska män börjat undervisa att alla måste följa de judiska sederna, även den stora hednakristna delen av församlingen utan judisk bakgrund. Paulus beskriver samma ämne i Galaterbrevet. Även om det finns olikheter och bibelforskare är delade om tidpunkten för brevet, så är det samma konflikt som berörs där även Petrus och Barnabas hade dragits med av fruktan för dem som höll fast vid att hedningarna också skulle omskäras, se Gal 2:11–14.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καί   τινες   κατελθόντες   ἀπὸ   τῆς   Ἰουδαίας   ἐδίδασκον   τοὺς   ἀδελφοὺς   ὅτι   ἐὰν   μὴ   περιτμηθῆτε   τῷ   ἔθει   τῷ   Μωϋσέως,   οὐ   δύνασθε   σωθῆναι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καί
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5100 τινες
något, någon, några certain ones
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
X-NPM
G2718 κατελθόντες
komma ner, komma, gå ner having come down
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-2AAP-NPM
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G2449 Ἰουδαίας
Judéen Judea
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
Plats Substantiv Genitiv Singular Feminin Plats
N-GSF-L
G1321 ἐδίδασκον
undervisa, lära were teaching
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0080 ἀδελφοὺς
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3754 ὅτι
att, eftersom that,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν
om, ifall If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G4059 περιτμηθῆτε
omskära you shall become circumcised
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-APS-2P
G3588 τῷ
denna, denne according to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G1485 ἔθει
sed, vana custom
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G3588 τῷ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3475 Μωϋσέως,
Mose of Moses,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P
G3756 οὐ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1410 δύνασθε
kunna, vara kapabel, kan you are able
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PNI-2P
G4982 σωθῆναι.
frälsa, rädda, befria, göra hel, hela to be saved.
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar