Apostlagärningarna 15:6

Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan.

[De messiastroende judarna omskar pojkarna, följde sabbatsvilan och åt koshermat. Det i sig var inget problem, Jesus och alla lärjungarna var ju judar som följde dessa regler. Frågan var hur man skulle göra nu när också kristna utan judisk bakgrund fanns med i gemenskapen. Hur skulle församlingen kunna vara enad om man inte ens kunde äta tillsammans?]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Συνήχθησάν   τε   οἱ   ἀπόστολοι   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   ἰδεῖν   περὶ   τοῦ   λόγου   τούτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4863 Συνήχθησάν samla Were gathered together V-API-3P
G5037 τε och then CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0652 ἀπόστολοι apostel, budbärare apostles N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι äldste elders A-NPM
G1492 ἰδεῖν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to understand V-2AAN
G4012 περὶ omkring about PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3056 λόγου ord, tal matter N-GSM
G3778 τούτου. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.