Apostlagärningarna 15:28

Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔδοξεν   γὰρ   τῷ   πνεύματι   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   ἡμῖν   μηδὲν   πλέον   ἐπιτίθεσθαι   ὑμῖν   βάρος   πλὴν   τούτων   τῶν   ἐπάναγκες  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1380 ἔδοξεν tro, mena, verka bra, mena sig It seemed good V-AAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ helig Holy A-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us, P-1DP
G3367 μηδὲν för någon, ingenting, inte, ingen no A-ASN-N
G4119 πλέον överträffa further A-ASN-C
G2007 ἐπιτίθεσθαι lägga på, lägga, to lay V-PPN
G4771 ὑμῖν du, ni, er upon you P-2DP
G0922 βάρος börda, tung vikt burden, N-ASN
G4133 πλὴν men except PREP
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-GPN
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G1876 ἐπάναγκες nödvändig necessary things: ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.