Apostlagärningarna 15:27

Vi sänder alltså ut Judas och Silas, och de kommer muntligen att meddela samma sak.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεστάλκαμεν   οὖν   Ἰούδαν   καὶ   Σιλᾶν,   καὶ   αὐτοὺς   διὰ   λόγου   ἀπαγγέλλοντας   τὰ   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0649 ἀπεστάλκαμεν skicka, skicka iväg, skicka ut We have sent V-RAI-1P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2455 Ἰούδαν Judas Judas N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4609 Σιλᾶν, Silas Silas, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det they P-APM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3056 λόγου ord, tal word [of mouth] N-GSM
G0518 ἀπαγγέλλοντας underrätta, meddela, berätta are telling [you] V-PAP-APM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G0846 αὐτά. honom, dem, henne, den, det same things. P-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.