Apostlagärningarna 15:26

som har vågat (riskerat) sina liv för vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) namn.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνθρώποις   παραδεδωκόσιν   τὰς   ψυχὰς   αὐτῶν   ὑπὲρ   τοῦ   ὀνόματος   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0444 ἀνθρώποις människa men N-DPM
G3860 παραδεδωκόσιν överlämna having handed over V-RAP-DPM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5590 ψυχὰς själ lives N-APF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3686 ὀνόματος namn name N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.