Apostlagärningarna 15:23

Man skickade med dem följande brev: [Avsändare:]
Apostlarna och de äldste (församlingsledarna), era syskon (bröder och systrar i tron) [i Jerusalem].

[Mottagare:]
Syskonen (bröderna och systrarna) som inte är av judisk börd i [staden] Antiokia, Syrien och Kilikien. [Dessa tre namn utgör själva adressen till brevet. De två områdena, Syrien och Kilikien, var administrativt en romersk provins som styrdes från staden Antiokia.]

Hälsningar (var glada)!


Grekiska texten Nestle-Aland 28

γράψαντες   διὰ   χειρὸς   αὐτῶν   τάδε·¶   Οἱ   ἀπόστολοι   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   καὶ   οἱ   ἀδελφοὶ   τοῖς   κατὰ   τὴν   Ἀντιόχειαν   καὶ   Συρίαν   καὶ   Κιλικίαν   ἀδελφοῖς   τοῖς   ἐξ   ἐθνῶν   χαίρειν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1125 γράψαντες skriva having written V-AAP-NPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G5495 χειρὸς hand [the] hand N-GSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them: P-GPM
G3592 τάδε·¶ dessa saker, således these things D-APN
G3588 Οἱ denna, denne The T-NPM
G0652 ἀπόστολοι apostel, budbärare apostles N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι äldste elders, A-NPM-C
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G0080 ἀδελφοὶ bror, pl. bröder/syskon brothers, N-NPM
G3588 τοῖς denna, denne To those T-DPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i in PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0490 Ἀντιόχειαν Antiokia Antioch N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4947 Συρίαν Syrien Syria N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2791 Κιλικίαν Kilikien Cilicia, N-ASF-L
G0080 ἀδελφοῖς bror, pl. bröder/syskon to brothers N-DPM
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på among PREP
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, the Gentiles: N-GPN
G5463 χαίρειν.¶ glädja sig Greeting. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.