Apostlagärningarna 15:2

Detta ledde till att Paulus och Barnabas kom i en inte så liten tvist med dem och ämnet debatterades livligt (intensivt utan att leda till någon lösning). Man bestämde därför att Paulus och Barnabas och några till bland dem [i församlingen i Antiokia] skulle resa upp till apostlarna och de äldste (församlingsledarna) i Jerusalem med denna fråga.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

γενομένης   δὲ   στάσεως   καὶ   ζητήσεως   οὐκ   ὀλίγης   τῷ   Παύλῳ   καὶ   τῷ   Βαρναβᾷ   πρὸς   αὐτοὺς   ἔταξαν   ἀναβαίνειν   Παῦλον   καὶ   Βαρναβᾶν   καί   τινας   ἄλλους   ἐξ   αὐτῶν   πρὸς   τοὺς   ἀποστόλους   καὶ   πρεσβυτέρους   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   περὶ   τοῦ   ζητήματος   τούτου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma When was hapening V-2ADP-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4714 στάσεως uppror, tvist commotion N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2214 ζητήσεως diskussion controversy N-GSF
G3756 οὐκ inte no PRT-N
G3641 ὀλίγης få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund small A-GSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3972 Παύλῳ Paulus by Paul N-DSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0921 Βαρναβᾷ Barnabas Barnabas, N-DSM-P
G4314 πρὸς till with PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G5021 ἔταξαν bestämma, sätta iordning they appointed V-AAI-3P
G0305 ἀναβαίνειν stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp to go up V-PAN
G3972 Παῦλον Paulus Paul N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0921 Βαρναβᾶν Barnabas Barnabas N-ASM-P
G2532 καί och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5100 τινας något, någon, några certain X-APM
G0243 ἄλλους ändå others A-APM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0652 ἀποστόλους apostel, budbärare apostles N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4245 πρεσβυτέρους äldste elders, A-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem, N-ASF-L
G4012 περὶ omkring about PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2213 ζητήματος fråga question N-GSN
G3778 τούτου.¶ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.