Apostlagärningarna 15:19

Därför [utifrån vad Skriften säger] anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   ἐγὼ   κρίνω   μὴ   παρενοχλεῖν   τοῖς   ἀπὸ   τῶν   ἐθνῶν   ἐπιστρέφουσιν   ἐπὶ   τὸν   θεόν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2919 κρίνω döma, gå till rätta judge V-PAI-1S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3926 παρενοχλεῖν göra det svårt för, besvära to trouble V-PAN
G3588 τοῖς denna, denne those who, T-DPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, Gentiles, N-GPN
G1994 ἐπιστρέφουσιν vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka are turning V-PAP-DPM
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.