Apostlagärningarna 15:18

det som är känt från evighet.'
[Amos 9:11-12]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

γνωστὰ   ἀπ᾽   αἰῶνος   ἐστιν   τῷ   θεῷ   πάντα   τὰ   ἔργα   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1110 γνωστὰ bekant, bekanta known A-APN
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0165 αἰῶνος evigt, för alltid eternity.’ N-GSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God N-DSM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.