Apostlagärningarna 14:13

Prästen i Zeustemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. [Arkeologiska fynd av skulpturarbeten från Antiokia i Pisidien avbildar offertjurar med hornen smyckade med blommor.]

[Hermes var enligt grekisk mytologi gudarnas budbärare. Han var son till Zeus och var talarnas, köpmännens och tjuvarnas gud. Hans bild finns i Handelshögskolans logotyp och hans namn ingår i ordet hermeneutik, som handlar om hur man tolkar en text. Eftersom Paulus var den som talade trodde man att han var Hermes, och då måste Barnabas vara den högsta guden Zeus. Kanske var det på grund av en gammal legend, där Zeus och Hermes hade nedstigit till jorden i mänsklig skepnad, som man gjorde detta antagande. När Zeusprästen började förbereda ett offer frågade Paulus och Barnabas vad som var på gång.
    Det lykaoniska språket var en lokal bergsbygdsdialekt, och endast några få texter har hittats på detta språk. Området hade dock stått under hellenistiskt inflytande i flera århundraden vilket gjorde att de inte hade några svårigheter att förstå Paulus grekiska.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅ   τε   ἱερεὺς   τοῦ   Διὸς   τοῦ   ὄντος   πρὸ   τῆς   πόλεως   αὐτῶν   ταύρους   καὶ   στέμματα   ἐπὶ   τοὺς   πυλῶνας   ἐνέγκας   σὺν   τοῖς   ὄχλοις   ἤθελεν   θύειν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G5037 τε och And CONJ
G2409 ἱερεὺς präst the priest N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2203 Διὸς Zeus of Zeus, N-GSM-T
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G1510 ὄντος är is being V-PAP-GSM
G4253 πρὸ före just outside PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4172 πόλεως stad city, N-GSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G5022 ταύρους oxe oxen N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4725 στέμματα krans wreaths N-APN
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4440 πυλῶνας port gates N-APM
G5342 ἐνέγκας bära having brought, V-AAP-NSM
G4862 σὺν med with PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3793 ὄχλοις människor, skara, folkskara crowds N-DPM
G2309 ἤθελεν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja was desiring V-IAI-3S
G2380 θύειν.¶ slakta, offra to sacrifice. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.