Apostlagärningarna 14:8

[Lystra var en handelsstad i Lakonien. Paulus och Barnabas vandrade vidare längs med huvudvägen Via Sebaste som sträckte sig söderut från Ikonium fyra mil ner till Lystra. I Lystra fanns antagligen ingen synagoga. Det var ett hedniskt område där varken judendom eller grekisk filosofi hade vunnit någon mark. Orten var en militärkoloni och befolkningen bestod av många pensionerade romerska soldater.]

I Lystra satt en man som inte kunde använda sina fötter. Han var förlamad i benen från födseln och hade aldrig kunnat gå.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καί   τις   ἀνὴρ   ἀδύνατος   ἐν   Λύστροις   τοῖς   ποσὶν   ἐκάθητο,   χωλὸς   ἐκ   κοιλίας   μητρὸς   αὐτοῦ   ὑπάρχων,   ὃς   οὐδέποτε   περιεπάτησεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καί och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5100 τις något, någon, några a certain X-NSM
G0435 ἀνὴρ man, make man N-NSM
G0102 ἀδύνατος omöjlig crippled, A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3082 Λύστροις Lystra Lystra, N-DPN-L
G3588 τοῖς denna, denne in the T-DPM
G4228 ποσὶν fot, fotpall feet, N-DPM
G2521 ἐκάθητο, sitta, sitta ner, sitta vid was sitting, V-INI-3S
G5560 χωλὸς lam lame A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G2836 κοιλίας moderliv, mage, buk [the] womb N-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma of [the] mother N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G5225 ὑπάρχων, finns, bli ägd, börja under being V-PAP-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3763 οὐδέποτε aldrig never ADV-N
G4043 περιεπάτησεν. walked. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.