Apostlagärningarna 14:3

Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἱκανὸν   μὲν   οὖν   χρόνον   διέτριψαν   παρρησιαζόμενοι   ἐπὶ   τῷ   κυρίῳ   τῷ   μαρτυροῦντι   μαρτυροῦντι   τῷ   λόγῳ   τῆς   χάριτος   αὐτοῦ,   καὶ   διδόντι   σημεῖα   καὶ   τέρατα   γίνεσθαι   διὰ   τῶν   χειρῶν   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2425 Ἱκανὸν många, mycket, värdig, lång A long A-ASM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5550 χρόνον tid time N-ASM
G1304 διέτριψαν vistades they stayed, V-AAI-3P
G3955 παρρησιαζόμενοι vara frimodig speaking boldly V-PNP-NPM
G1909 ἐπὶ på, i, till about PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord, N-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G3140 μαρτυροῦντι vittna is bearing witness V-PAP-DSM
G3140 μαρτυροῦντι vittna is bearing witness V-PAP-DSM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3056 λόγῳ ord, tal word N-DSM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G5485 χάριτος nåd grace N-GSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 διδόντι ge, få granting V-PAP-DSM
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5059 τέρατα under, mirakel wonders N-APN
G1096 γίνεσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to be done V-PNN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G5495 χειρῶν hand hands N-GPF
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.