Apostlagärningarna 14:27

När de [Paulus och Barnabas] hade kommit fram, samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

παραγενόμενοι   δὲ   καὶ   συναγαγόντες   τὴν   ἐκκλησίαν   ἀνήγγελλον   ὅσα   ἐποίησεν   ὁ   θεὸς   μετ᾽   αὐτῶν   καὶ   ὅτι   ἤνοιξεν   τοῖς   ἔθνεσιν   θύραν   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3854 παραγενόμενοι komma Having arrived V-2ADP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4863 συναγαγόντες samla having gathered together V-2AAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1577 ἐκκλησίαν församling, kyrka, folksamling church, N-ASF
G0312 ἀνήγγελλον sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera they were declaring V-IAI-3P
G3745 ὅσα så länge how much K-APN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0455 ἤνοιξεν öppna, öppen He had opened V-2AAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, Gentiles N-DPN
G2374 θύραν dörr, port a door N-ASF
G4102 πίστεως. tro, tillit of faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.