Apostlagärningarna 14:26

Därifrån seglade de tillbaka mot Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd (kraft) för det uppdrag som de nu hade fullgjort.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

κἀκεῖθεν   ἀπέπλευσαν   εἰς   Ἀντιόχειαν,   ὅθεν   ἦσαν   παραδεδομένοι   τῇ   χάριτι   τοῦ   θεοῦ   εἰς   τὸ   ἔργον   ὃ   ἐπλήρωσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532+G1 κἀκεῖθεν And from there CONJ +ADV
G0636 ἀπέπλευσαν segla they sailed V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0490 Ἀντιόχειαν, Antiokia Antioch, N-ASF-L
G3606 ὅθεν varför, varifrån, varpå, var, varav, därifrån, varigenom from where ADV
G1510 ἦσαν är they had V-IAI-3P
G3860 παραδεδομένοι överlämna committed V-RPP-NPM
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G5485 χάριτι nåd grace N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2041 ἔργον gärning, handling work N-ASN
G3739 vem that R-ASN
G4137 ἐπλήρωσαν. uppfylla they had fulfilled. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.