Apostlagärningarna 14:25

De predikade ordet i Perge och gick ner till [hamnstaden] Attaleia [dagens Antalya på Turkiets sydkust].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λαλήσαντες   ἐν   Πέργῃ   τὸν   λόγον   κατέβησαν   εἰς   Ἀττάλειαν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2980 λαλήσαντες tala, säga, predika, uttala having spoken V-AAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4011 Πέργῃ Perge Perga N-DSF-L
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word, N-ASM
G2597 κατέβησαν komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner they went down V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0825 Ἀττάλειαν· Attaleia Attalia. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.