Apostlagärningarna 14:23

I varje församling utsåg de äldste (ledare) åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.

[Att utse äldste är inte det första som Paulus och Barnabas gör. Paulus undervisar om att inte "lägga händerna på någon" för snabbt i 1 Tim 5:22. När Paulus och Barnabas nu kommer tillbaka, efter ett par veckor eller månader, är det tydligt vilka som bara hade en kortvarig entusiasm och vilka som verkligen hade beslutat att följa Jesus.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

χειροτονήσαντες   δὲ   αὐτοῖς   κατ᾽   ἐκκλησίαν   πρεσβυτέρους,   προσευξάμενοι   μετὰ   νηστειῶν   παρέθεντο   αὐτοὺς   τῷ   κυρίῳ   εἰς   ὃν   πεπιστεύκεισαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5500 χειροτονήσαντες utse Having chosen V-AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det for them P-DPM
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i in every PREP
G1577 ἐκκλησίαν församling, kyrka, folksamling church N-ASF
G4245 πρεσβυτέρους, äldste elders, A-APM
G4336 προσευξάμενοι be having prayed, V-ADP-NPM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3521 νηστειῶν fasta fasting N-GPF
G3908 παρέθεντο lägga fram they committed V-2AMI-3P
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord, N-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G4100 πεπιστεύκεισαν. att tro they had believed. V-LAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.