Apostlagärningarna 14:11

När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵ   τε   ὄχλοι   ἰδόντες   ὃ   ἐποίησεν   ὁ   Παῦλος   ἐπῆραν   τὴν   φωνὴν   αὐτῶν   Λυκαονιστὶ   λέγοντες·   οἱ   θεοὶ   ὁμοιωθέντες   ἀνθρώποις   κατέβησαν   πρὸς   ἡμᾶς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἵ denna, denne T-NPM
G5037 τε och And CONJ
G3793 ὄχλοι människor, skara, folkskara the crowds N-NPM
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NPM
G3739 vem what R-ASN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G1869 ἐπῆραν lyfta upp, resa sig, ta upp lifted up V-AAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5456 φωνὴν röst, rop voice N-ASF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3072 Λυκαονιστὶ lykaoniska in Lycaonian, ADV-L
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G2316 θεοὶ Gud gods, N-NPM
G3666 ὁμοιωθέντες likna, bli lik having become like V-APP-NPM
G0444 ἀνθρώποις människa as men, N-DPM
G2597 κατέβησαν komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner have come down V-2AAI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G1473 ἡμᾶς· jag, mig, min, mitt us. P-1AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.