Apostlagärningarna 14:10

sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben!" Då hoppade han upp och började gå omkring.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   μεγάλῃ   τῇ   φωνῇ·   ἀνάστηθι   ἐπὶ   τοὺς   πόδας   σου   ὀρθός.   καὶ   ἥλατο   καὶ   περιεπάτει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3173 μεγάλῃ stor in a loud A-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5456 φωνῇ· röst, rop voice, N-DSF
G0450 ἀνάστηθι stå upp, uppstå, resa sig upp do stand V-2AAM-2S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3717 ὀρθός. upprätt, rak upright! A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0242 ἥλατο hoppa upp, resa sig upp, flöda fram he sprang up V-ADI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιεπάτει. was walking. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.