Apostlagärningarna 13:47

För så har Herren befallt oss [Jes 42:6; 49:6]: Jag har satt dig
    till ett ljus för hednafolken,
för att du ska bli
    till frälsning överallt på jorden."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   γὰρ   ἐντέταλται   ἡμῖν   ὁ   κύριος·   τέθεικά   σε   εἰς   φῶς   ἐθνῶν   τοῦ   εἶναί   σε   εἰς   σωτηρίαν   ἕως   ἐσχάτου   τῆς   γῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G1781 ἐντέταλται befalla, ge befallning has commanded V-RNI-3S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος· Herren, herre Lord: N-NSM
G5087 τέθεικά sätta, lägga I have set V-RAI-1S
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G5457 φῶς ljus a light N-ASN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, of [the] Gentiles, N-GPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G1510 εἶναί är to be V-PAN
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G4991 σωτηρίαν frälsning salvation N-ASF
G2193 ἕως till, förrän, to PREP
G2078 ἐσχάτου sista, nedersta, yttersta, det sista, slut [the] uttermost part A-GSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς.¶ jorden, land, marken, trakten earth.’ N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.