Apostlagärningarna 13:46

Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Det var nödvändigt att Guds ord [om frälsning genom Jesus] först skulle talas till er. Men eftersom ni avvisar det och inte anser er själva värdiga det eviga livet så vänder vi oss till hednafolken.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

παρρησιασάμενοί   τε   ὁ   Παῦλος   καὶ   ὁ   Βαρναβᾶς   εἶπαν·   ὑμῖν   ἦν   ἀναγκαῖον   πρῶτον   λαληθῆναι   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ·   ἐπειδὴ   ἀπωθεῖσθε   αὐτὸν   καὶ   οὐκ   ἀξίους   κρίνετε   ἑαυτοὺς   τῆς   αἰωνίου   ζωῆς,   ἰδοὺ   στρεφόμεθα   εἰς   τὰ   ἔθνη.  

Textus Receptus (TR)

παρρησιασάμενοί   τε   ὁ   Παῦλος   καὶ   ὁ   Βαρναβᾶς   εἶπαν·   ὑμῖν   ἦν   ἀναγκαῖον   πρῶτον   λαληθῆναι   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ·   ἐπειδὴ   δὲ   ἀπωθεῖσθε   αὐτὸν   καὶ   οὐκ   ἀξίους   κρίνετε   ἑαυτοὺς   τῆς   αἰωνίου   ζωῆς,   ἰδοὺ   στρεφόμεθα   εἰς   τὰ   ἔθνη.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 33 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3955 παρρησιασάμενοί (parrhesiazomai)
vara frimodig Having spoken boldly
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Particip Aorist Medium-deponent Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-ADP-NPM
G5037 τε (te)
och also,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0921 Βαρναβᾶς (Barnabas)
Barnabas Barnabas
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2036 εἶπαν· (epo)
tala, skicka ut ljud said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er To you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G1510 ἦν (eimi)
är it was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0316 ἀναγκαῖον (anagkaios)
nödvändigt necessary
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G2980 λαληθῆναι (laleo)
tala, säga, predika, uttala to be spoken
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, tal word
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ· (theos)
Gud of God;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1894 ἐπειδὴ (epeide)
för, eftersom, för att, efter det but since
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0683 ἀπωθεῖσθε (apotheomai, apothomai)
stöta undan, avvisa, förskjuta you thrust away
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PNI-2P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0514 ἀξίους (axios)
värdig, tillhör, överensstämmer med... worthy
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM
G2919 κρίνετε (krino)
döma, gå till rätta you judge
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... yourselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural Maskulin
F-2APM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0166 αἰωνίου (aionios)
evig of eternal
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G2222 ζωῆς, (zoe)
liv, livstid life,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2400 ἰδοὺ (idou)
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G4762 στρεφόμεθα (strepho)
vända, omvända we are turning
VERB Verb
Närvarande Passiv Indikativ Närvarande Passiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PPI-1P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G1484 ἔθνη. (ethnos)
hedning, folk Gentiles.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)