Apostlagärningarna 13:42

När Paulus och Barnabas var på väg ut [från synagogan] bad folket att få höra [mer om] samma budskap nästa sabbat.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐξιόντων   δὲ   δὲ   ἐκ   τῆς   συναγωγῆς   τῶν   Ἰουδαίων   παρεκάλουν   τὰ   ἔθνη   εἰς   τὸ   μεταξὺ   σάββατον   λαληθῆναι   αὐτοῖς   τὰ   ῥήματα   ταῦτα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1826 Ἐξιόντων resa, gå därifrån When are departing V-PAP-GPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4864 συναγωγῆς synagoga, församling synagogue N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων Jude Jews, A-GPM-PG
G3870 παρεκάλουν be om tröst/hjälp were begging V-IAI-3P
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G1484 ἔθνη hedning, folk, gentiles N-NPN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3342 μεταξὺ emellan next ADV
G4521 σάββατον sabbatsdag Sabbath N-ASN
G2980 λαληθῆναι tala, säga, predika, uttala to be spoken V-APN
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G3778 ταῦτα. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these. D-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.