Apostlagärningarna 13:3

När de hade fastat och bett [ännu mer vid samma tillfälle, eller vid en ny sammankomst], lade de händerna på dem och skickade i väg dem.

[Det profetiska tilltalet bekräftar den kallelse till att missionera bland hedningar som Paulus redan fått, se Apg 9:15.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   νηστεύσαντες   καὶ   προσευξάμενοι   καὶ   ἐπιθέντες   τὰς   χεῖρας   αὐτοῖς   ἀπέλυσαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G3522 νηστεύσαντες fasta having fasted, V-AAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσευξάμενοι be having prayed, V-ADP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπιθέντες lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NPM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det on them, P-DPM
G0630 ἀπέλυσαν.¶ skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå they sent [them] off. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.