Apostlagärningarna 13:1

[Barnabas och Saulus hade kommit tillbaka till Antiokia sedan de lämnat de insamlade medlen i Jerusalem, se Apg 11:29–30. Med sig har de också Barnabas kusin, Johannes Markus, se Apg 12:25; Kol 4:10. Apostlagärningarna skiftar nu fokus från Petrus och församlingen i Jerusalem till Saulus, som snart kommer att kallas Paulus, och hans missionsresor till hedningarna.
    Ungefär tio år tidigare hade de första kristna kommit till Antiokia på grund av den svåra förföljelsen i Jerusalem, se Apg 11:19. Under de sista åren hade nu många kommit till tro och Barnabas har skickats dit för att hjälpa till, se Apg 11:22–24. På grund av den snabba tillväxten behövdes många lärare så Barnabas sökte upp Saulus i Tarsus, se Apg 11:24–26. Det är ungefär åtta år sedan Saulus omvändelse på väg till Damaskus. Det är i den här stora församlingen som man nu samlas till bön och fasta.]


I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare: Barnabas
    [Han hade kommit från Jerusalem för att hjälpa den nya församlingen, se Apg 11:22–30.]
och Symeon,
    som kallades Niger,
    [Betyder färgad på latin. Troligtvis var han från Nordafrika. Det kan vara samma Symeon som bar Jesu kors, se Mark 15:21.]
och Lucius,
    från Kyrene, [Han var antagligen en av de första som kom till Antiokia, se Apg 11:20.]

Manaen,
    som var barndomsvän (fosterbror) med landsfursten Herodes,
    [Herodes Antipas var den som halshögg Johannes Döparen och regerade över Galileen 4-39 e.Kr.]
och Saulus.
    [Apostelns hebreiska namn var Saul som betyder "efterfrågad i bön", men från och med Apg 13:9 och i övriga Nya testamentet omnämns han vid det grekiska namnet Paulus som betyder "den lille".]

[Grammatiken i den här versen, ordet "och" mellan de tre första och två sista namnen, antyder att de tre första var profeter och de två sista var lärare. Dessa fem personer från mycket skilda bakgrunder utgjorde ett delat ledarskap i församlingen.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἦσαν   δὲ   ἐν   Ἀντιοχείᾳ   κατὰ   τὴν   οὖσαν   ἐκκλησίαν   προφῆται   καὶ   διδάσκαλοι,   ὅ   τε   Βαρναβᾶς   καὶ   Συμεὼν   ὁ   καλούμενος   Νίγερ   καὶ   Λούκιος   ὁ   Κυρηναῖος,   Μαναήν   τε   Ἡρῴδου   τοῦ   τετραάρχου   σύντροφος   καὶ   Σαῦλος.  

Textus Receptus (TR)

Ἦσαν   δὲ   τινες   ἐν   Ἀντιοχείᾳ   κατὰ   τὴν   οὖσαν   ἐκκλησίαν   προφῆται   καὶ   διδάσκαλοι,   ὅ   τε   Βαρναβᾶς   καὶ   Συμεὼν   ὁ   καλούμενος   Νίγερ   καὶ   Λούκιος   ὁ   Κυρηναῖος,   Μαναήν   τε   Ἡρῴδου   τοῦ   τετραάρχου   σύντροφος   καὶ   Σαῦλος.  

Grundtextkommentarer

NA har 31 ord, TR har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἦσαν (eimi)
är There were
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0490 Ἀντιοχείᾳ (Antiocheia)
Antiokia Antioch,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
Plats Plats
N-DSF-L
G2596 κατὰ (kata)
enligt, mot, i in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne what
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1510 οὖσαν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
V-PAP-ASF
G1577 ἐκκλησίαν (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling [the] church,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G4396 προφῆται (prophetes)
profet prophets
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1320 διδάσκαλοι, (didaskalos)
mästare, lärare teachers,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5037 τε (te)
och both
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0921 Βαρναβᾶς (Barnabas)
Barnabas Barnabas
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4826 Συμεὼν (Sumeon)
Symeon Simeon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2564 καλούμενος (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa,... is being called
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PPP-NSM
G3526 Νίγερ (Niger)
Niger Niger,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3066 Λούκιος (Loukios)
Lucius Lucius
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2956 Κυρηναῖος, (Kurenaios)
Kyrene Cyrenian,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Plats Plats
N-NSM-LG
G3127 Μαναήν (Manaen)
Manaen Manaen
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G5037 τε (te)
och also —
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2264 Ἡρῴδου (Herodes)
Herodes with Herod
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G5076 τετραάρχου (tetrarches)
landsfurste, tetrark tetrarch
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4939 σύντροφος (suntrophos)
uppfostrad med, barndomsvän brought up —
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4569 Σαῦλος. (Saulos)
Saulus Saul.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)