Apostlagärningarna 13:46

Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Det var nödvändigt att Guds ord [om frälsning genom Jesus] först skulle talas till er. Men eftersom ni avvisar det och inte anser er själva värdiga det eviga livet så vänder vi oss till hednafolken.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

παρρησιασάμενοί   τε   ὁ   Παῦλος   καὶ   ὁ   Βαρναβᾶς   εἶπαν·   ὑμῖν   ἦν   ἀναγκαῖον   πρῶτον   λαληθῆναι   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ·   ἐπειδὴ   δὲ   ἀπωθεῖσθε   αὐτὸν   καὶ   οὐκ   ἀξίους   κρίνετε   ἑαυτοὺς   τῆς   αἰωνίου   ζωῆς,   ἰδοὺ   στρεφόμεθα   εἰς   τὰ   ἔθνη.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3955 παρρησιασάμενοί vara frimodig Having spoken boldly V-ADP-NPM
G5037 τε och also, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G3972 Παῦλος Paulus Paul N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G0921 Βαρναβᾶς Barnabas Barnabas N-NSM-P
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G4771 ὑμῖν du, ni, er To you P-2DP
G1510 ἦν är it was V-IAI-3S
G0316 ἀναγκαῖον nödvändigt necessary A-NSN
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G2980 λαληθῆναι tala, säga, predika, uttala to be spoken V-APN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ· Gud of God; N-GSM
G1894 ἐπειδὴ för, eftersom, för att, efter det but since CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0683 ἀπωθεῖσθε stötta undan, avvisa, förskjuta you thrust away V-PNI-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det it P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0514 ἀξίους värd, värdig, worthy A-APM
G2919 κρίνετε döma, gå till rätta you judge V-PAI-2P
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0166 αἰωνίου evig of eternal A-GSF
G2222 ζωῆς, liv, livstid life, N-GSF
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G4762 στρεφόμεθα vända, omvända we are turning V-PPI-1P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1484 ἔθνη. hedning, folk, Gentiles. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.