Apostlagärningarna 13:36

För när David hade tjänat Guds vilja i sin generation (tid), avsomnade han och blev begravd bland sina fäder och hans kropp förmultnade (såg förgängelsen),


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Δαυὶδ   μὲν   γὰρ   ἰδίᾳ   γενεᾷ   ὑπηρετήσας   τῇ   τοῦ   θεοῦ   βουλῇ   ἐκοιμήθη   καὶ   προσετέθη   πρὸς   τοὺς   πατέρας   αὐτοῦ   καὶ   εἶδεν   διαφθοράν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1138 Δαυὶδ David David N-NSM-P
G3303 μὲν indeed PRT
G1063 γὰρ för for CONJ
G2398 ἰδίᾳ hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen in his own A-DSF
G1074 γενεᾷ släktled, släkte generation N-DSF
G5256 ὑπηρετήσας tjäna having served V-AAP-NSM
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1012 βουλῇ rådslut, plan purpose, N-DSF
G2837 ἐκοιμήθη sova, insomna, avlida fell asleep V-API-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4369 προσετέθη lägga till was added V-API-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3962 πατέρας fader fathers N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw V-2AAI-3S
G1312 διαφθοράν· förgängelse decay. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.