Apostlagärningarna 13:34

För Gud hade lovat att han skulle uppstå från de döda, och att han aldrig mer skulle förgås (utsättas för förgängelsen, då kroppen förmultnar efter döden). Gud har talat på detta sätt: 'Jag ska ge er de heliga och tillförlitliga (trofasta) löften
    jag lovade David.'
[Jes 55:3]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   δὲ   ἀνέστησεν   αὐτὸν   ἐκ   νεκρῶν   μηκέτι   μέλλοντα   ὑποστρέφειν   εἰς   διαφθοράν,   οὕτως   εἴρηκεν   ὅτι   δώσω   ὑμῖν   τὰ   ὅσια   Δαυὶδ   τὰ   πιστά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom That CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0450 ἀνέστησεν stå upp, uppstå, resa sig upp He raised V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead, A-GPM
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no more ADV-N
G3195 μέλλοντα ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna being about V-PAP-ASM
G5290 ὑποστρέφειν återvända to return V-PAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1312 διαφθοράν, förgängelse decay, N-ASF
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G2036 εἴρηκεν säga, tala, bud He has spoken V-RAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G1325 δώσω ge, få I will give V-FAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3741 ὅσια helig holy [blessings] A-APN
G1138 Δαυὶδ David of David, N-GSM-P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4103 πιστά. trogen sure [blessings].’ A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.