Apostlagärningarna 13:29

När de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   ἐτέλεσαν   πάντα   τὰ   περὶ   αὐτοῦ   γεγραμμένα,   καθελόντες   ἀπὸ   τοῦ   ξύλου   ἔθηκαν   εἰς   μνημεῖον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G5055 ἐτέλεσαν avsluta, bli klar they had finished V-AAI-3P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G4012 περὶ omkring about PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G1125 γεγραμμένα, skriva written, V-RPP-APN
G2507 καθελόντες ta ner, utrota, störta, bryta ner having taken [Him] down V-2AAP-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3586 ξύλου träd, stav, stock tree, N-GSN
G5087 ἔθηκαν sätta, lägga they put [Him] V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3419 μνημεῖον. gravmonument, grav a tomb. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.