Apostlagärningarna 13:25

När Johannes stod vid slutet av sitt lopp [som en löpare som närmar sig mållinjen på det korta sprinterloppet], sade han: 'Jag är inte den ni tror att jag är [jag är inte Messias]. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värdig att knyta upp sandalerna på.' [Luk 3:16]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   ἐπλήρου   ὁ   Ἰωάννης   τὸν   δρόμον   ἔλεγεν·   τί   ἐμὲ   ὑπονοεῖτε   εἶναι;   οὐκ   εἰμὶ   ἐγώ·   ἀλλ᾽   ἰδοὺ   ἔρχεται   μετ᾽   ἐμὲ   οὗ   οὐκ   εἰμὶ   ἄξιος   τὸ   ὑπόδημα   τῶν   ποδῶν   λῦσαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som While CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4137 ἐπλήρου uppfylla was fulfilling V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1408 δρόμον lopp, bana course, N-ASM
G3004 ἔλεγεν· sa, säga, tala, kalla he was saying, V-IAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem whom I-ASN
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt me P-1AS
G5282 ὑπονοεῖτε förmoda, tro do you suppose V-PAI-2P
G1510 εἶναι; är to be? V-PAN
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1473 ἐγώ· jag, mig, min, mitt I [he], P-1NS
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G2064 ἔρχεται komma, gå He comes V-PNI-3S
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är I am V-PAI-1S
G0514 ἄξιος värd, värdig, worthy A-NSM
G3588 τὸ denna, denne a T-ASN
G5266 ὑπόδημα sandal sandal N-ASN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4228 ποδῶν fot, fotpall feet N-GPM
G3089 λῦσαι.¶ lösa, bryta, riva to untie. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.