Apostlagärningarna 13:24

Innan han kom, hade Johannes [Döparen] redan predikat omvändelse-dopet för hela Israels folk.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

προκηρύξαντος   Ἰωάννου   πρὸ   προσώπου   τῆς   εἰσόδου   αὐτοῦ   βάπτισμα   μετανοίας   παντὶ   τῷ   λαῷ   Ἰσραήλ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4296 προκηρύξαντος proklamera på förhand When was proclaiming V-AAP-GSM
G2491 Ἰωάννου Johannes John N-GSM-P
G4253 πρὸ före before [the] PREP
G4383 προσώπου ansikte face N-GSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1529 εἰσόδου ingång (hos er), besök coming N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G0908 βάπτισμα dop a baptism N-ASN
G3341 μετανοίας omvändelse of repentance N-GSF
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to all A-DSM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2992 λαῷ folk people N-DSM
G2474 Ἰσραήλ. Israel of Israel. N-GSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.