Apostlagärningarna 13:19

När han hade förgjort sju folk i Kanaan [Jos 3:10] gav han Israels folk deras land som ett arv.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   καθελὼν   ἔθνη   ἑπτὰ   ἐν   γῇ   Χανάαν   κατεκληρονόμησεν   αὐτοῖς   τὴν   γῆν   αὐτῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2507 καθελὼν ta ner, utrota, störta, bryta ner having destroyed V-2AAP-NSM
G1484 ἔθνη hedning, folk, nations N-APN
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde seven A-APN-NUI
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1093 γῇ jorden, land, marken, trakten [the] land N-DSF
G5477 Χανάαν Kanaan of Canaan, N-GSF-L
G2624 κατεκληρονόμησεν fördela arv He gave as an inheritance V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten land N-ASF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them — P-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.