Apostlagärningarna 13:16

Då stod Paulus upp [ett sorl verkar uppstå bland de närvarande i synagogan], han gav tecken med handen [för att tysta dem] och sade: "Israelitiska män [judar] och ni [icke-judar] som fruktar (vördar, tillber) Gud, lyssna på mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀναστὰς   δὲ   Παῦλος   καὶ   κατασείσας   τῇ   χειρὶ   εἶπεν·   ἄνδρες   Ἰσραηλῖται   καὶ   οἱ   φοβούμενοι   τὸν   θεόν,   ἀκούσατε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0450 Ἀναστὰς stå upp, uppstå, resa sig upp Having risen up V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2678 κατασείσας ge tecken having made a sign V-AAP-NSM
G3588 τῇ denna, denne with the T-DSF
G5495 χειρὶ hand hand, N-DSF
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G0435 ἄνδρες man, make Men, N-VPM
G2475 Ἰσραηλῖται israelit Israelites, N-VPM-PG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne you who [are] T-VPM
G5399 φοβούμενοι frukta fearing V-PNP-VPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
G0191 ἀκούσατε. höra, lyssna do listen. V-AAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.