Apostlagärningarna 13:12

När prokonsulen såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära (undervisning).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἰδὼν   ὁ   ἀνθύπατος   τὸ   γεγονὸς   ἐπίστευσεν   ἐκπλησσόμενος   ἐπὶ   τῇ   διδαχῇ   τοῦ   κυρίου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0446 ἀνθύπατος prokonsul proconsul N-NSM
G3588 τὸ denna, denne that T-ASN
G1096 γεγονὸς vara, ske, bli, bli gjort, komma having happened, V-2RAP-ASN
G4100 ἐπίστευσεν att tro he believed, V-AAI-3S
G1605 ἐκπλησσόμενος överväldigad, förvånad, häpen being astonished V-PPP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1322 διδαχῇ lära, doktrin teaching N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου.¶ Herren, herre Lord. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.