Apostlagärningarna 13:10

och sade: "Du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt! Ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν·   ὦ   πλήρης   παντὸς   δόλου   καὶ   πάσης   ῥᾳδιουργίας,   υἱὲ   διαβόλου,   ἐχθρὲ   πάσης   δικαιοσύνης,   οὐ   παύσῃ   διαστρέφων   τὰς   ὁδοὺς   ὁδοὺς   κυρίου   τὰς   εὐθείας;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G5599 O O INJ
G4134 πλήρης full full A-VSM
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GSM
G1388 δόλου svek, list deceit N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GSF
G4468 ῥᾳδιουργίας, lättsinne, rackartyg craft, N-GSF
G5207 υἱὲ son, ättling son N-VSM
G1228 διαβόλου, djävulen, förtalare, falsk åklagare of [the] devil, A-GSM
G2190 ἐχθρὲ fiende enemy N-VSM
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GSF
G1343 δικαιοσύνης, rättfärdighet righteousness, N-GSF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3973 παύσῃ sluta will you cease V-FDI-2S
G1294 διαστρέφων fördärvad, förvränga, perverting V-PAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G3598 ὁδοὺς väg, vid väg, resa ways N-APF
G3598 ὁδοὺς väg, vid väg, resa ways N-APF
G2962 κυρίου Herren, herre Lord, N-GSM
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G2117 εὐθείας; rak, rättsinnig upright? A-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.