Apostlagärningarna 12:7

Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken strålade i fängelsecellen. Han stötte till Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Ställ dig upp på en gång!" Kedjorna föll av från Petrus händer (handleder).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   ἄγγελος   κυρίου   ἐπέστη   καὶ   φῶς   ἔλαμψεν   ἐν   τῷ   οἰκήματι·   πατάξας   δὲ   τὴν   πλευρὰν   τοῦ   Πέτρου   ἤγειρεν   αὐτὸν   λέγων·   ἀνάστα   ἐν   τάχει.   καὶ   ἐξέπεσαν   αὐτοῦ   αἱ   ἁλύσεις   ἐκ   τῶν   χειρῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare an angel N-NSM
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G2186 ἐπέστη komma fram till, komma, stå, stå vid stood by, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5457 φῶς ljus a light N-NSN
G2989 ἔλαμψεν lysa shone V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3612 οἰκήματι· fängelse cell. N-DSN
G3960 πατάξας slå Having struck V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4125 πλευρὰν sida side N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4074 Πέτρου Petrus of Peter, N-GSM-P
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka he woke up V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G0450 ἀνάστα stå upp, uppstå, resa sig upp do rise up V-2AAM-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5034 τάχει. plötsligt, hastigt haste. N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1601 ἐξέπεσαν falla, slå fel fell V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0254 ἁλύσεις kedjor chains N-NPF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på off PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G5495 χειρῶν. hand hands. N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.