Apostlagärningarna 12:10

När de hade passerat den första och andra vakten kom de till järnporten som ledde ut till staden [Jerusalem]. Porten öppnades för dem av sig själv, och de gick ut och gick längs en smal gata och plötsligt försvann ängeln från honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διελθόντες   δὲ   πρώτην   φυλακὴν   καὶ   δευτέραν   ἦλθαν   ἐπὶ   τὴν   πύλην   τὴν   σιδηρᾶν   τὴν   φέρουσαν   εἰς   τὴν   πόλιν,   ἥτις   αὐτομάτη   ἠνοίγη   αὐτοῖς,   καὶ   ἐξελθόντες   προῆλθον   ῥύμην   μίαν   καὶ   εὐθέως   ἀπέστη   ὁ   ἄγγελος   ἀπ᾽   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1330 διελθόντες vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå Having passed through V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4413 πρώτην först, främst a first A-ASF
G5438 φυλακὴν fängelse guard N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1208 δευτέραν den andre, andra gången a second, A-ASF
G2064 ἦλθαν komma, gå they came V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4439 πύλην port gate N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4603 σιδηρᾶν av järn iron A-ASF
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G5342 φέρουσαν bära is leading V-PAP-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4172 πόλιν, stad city, N-ASF
G3748 ἥτις som, vilken which R-NSF
G0844 αὐτομάτη av sig själv by itself A-NSF
G0455 ἠνοίγη öppna opened V-2API-3S
G0846 αὐτοῖς, honom, dem, henne, den, det to them. P-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθόντες gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out V-2AAP-NPM
G4281 προῆλθον gå före they went on through V-2AAI-3P
G4505 ῥύμην gata, väg street N-ASF
G1520 μίαν en one, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G0868 ἀπέστη lämna, förleda till avfall departed V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare angel N-NSM
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.