Apostlagärningarna 12:10

När de hade passerat den första och andra vakten kom de till järnporten som ledde ut till staden [Jerusalem]. Porten öppnades för dem av sig själv, och de gick ut och gick längs en smal gata och plötsligt försvann ängeln från honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διελθόντες   δὲ   πρώτην   φυλακὴν   καὶ   δευτέραν   ἦλθαν   ἐπὶ   τὴν   πύλην   τὴν   σιδηρᾶν   τὴν   φέρουσαν   εἰς   τὴν   πόλιν,   ἥτις   αὐτομάτη   ἠνοίγη   αὐτοῖς,   καὶ   ἐξελθόντες   προῆλθον   ῥύμην   μίαν   καὶ   εὐθέως   ἀπέστη   ὁ   ἄγγελος   ἀπ᾽   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1330 διελθόντες
vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå Having passed through V-2AAP-NPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4413 πρώτην
först, främst a first A-ASF
G5438 φυλακὴν
fängelse guard N-ASF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1208 δευτέραν
den andre, andra gången a second, A-ASF
G2064 ἦλθαν
anlända, komma, gå they came V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ
på, i, till to PREP
G3588 τὴν
denna, denne the T-ASF
G4439 πύλην
port gate N-ASF
G3588 τὴν
denna, denne T-ASF
G4603 σιδηρᾶν
av järn iron A-ASF
G3588 τὴν
denna, denne which T-ASF
G5342 φέρουσαν
bära is leading V-PAP-ASF
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν
denna, denne the T-ASF
G4172 πόλιν,
stad city, N-ASF
G3748 ἥτις
som, vilken which R-NSF
G0844 αὐτομάτη
av sig själv by itself A-NSF
G0455 ἠνοίγη
öppna opened V-2API-3S
G0846 αὐτοῖς,
honom, dem, henne, den, det to them. P-DPM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθόντες
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma having gone out V-2AAP-NPM
G4281 προῆλθον
gå före they went on through V-2AAI-3P
G4505 ῥύμην
gata, väg street N-ASF
G1520 μίαν
en one, A-ASF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθέως
genast, strax immediately ADV
G0868 ἀπέστη
lämna, förleda till avfall departed V-2AAI-3S
G3588
denna, denne the T-NSM
G0032 ἄγγελος
budbärare, ängel angel N-NSM
G0575 ἀπ᾽
från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτοῦ.
honom, dem, henne, den, det him. P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar