Apostlagärningarna 12:5

Petrus hölls fängslad, men församlingen bad enträget (medicinsk term för en arm som sträcks till det yttersta) till Gud för honom.

[Ordet "enträget" är grekiska ordet ektenos som är en medicinsk term för en arm som sträcks till det yttersta. Det är troligt att bönen blev mer och mer intensiv för att kulminera med bön hela natten den sista högtidsdagen. Detta ord används bara om bön en gång tidigare och det är när Jesus ber i Getsemane, se Luk 22:43‑44. I båda dessa fall gör bönen att änglar sätts i rörelse. Ordet används totalt tre gånger i NT. Petrus som fick erfara hur de troende sträckte sig till det yttersta i bön för honom, väljer att använda samma uttryck för hur vi ska sträcka oss till det yttersta för att älska varandra, se 1 Pet 1:22. Adjektivet ektenes används en gång i NT, se 1 Pet 4:8]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   μὲν   οὖν   Πέτρος   ἐτηρεῖτο   ἐν   τῇ   φυλακῇ·   προσευχὴ   δὲ   ἦν   ἐκτενῶς   γινομένη   ὑπὸ   τῆς   ἐκκλησίας   πρὸς   τὸν   θεὸν   περὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G3303 μὲν Indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G5083 ἐτηρεῖτο håll, vaka över was kept V-IPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5438 φυλακῇ· fängelse prison; N-DSF
G4335 προσευχὴ bön prayer N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1619 ἐκτενῶς uthålligt fervently ADV
G1096 γινομένη vara, ske, bli, bli gjort, komma being made V-PNP-NSF
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1577 ἐκκλησίας församling, kyrka, folksamling church N-GSF
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.