Apostlagärningarna 12:25

När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem [överlämnat de finansiella gåvorna, se Apg 11:29‑30], vände de tillbaka [till Antiokia] och tog då med sig Johannes som kallades Markus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Βαρναβᾶς   δὲ   καὶ   Σαῦλος   ὑπέστρεψαν   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   πληρώσαντες   τὴν   διακονίαν,   συμπαραλαβόντες   καὶ   Ἰωάννην   τὸν   ἐπικληθέντα   Μᾶρκον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0921 Βαρναβᾶς Barnabas Barnabas N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4569 Σαῦλος Saulus Saul N-NSM-P
G5290 ὑπέστρεψαν återvända returned, V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem N-ASF-L
G4137 πληρώσαντες uppfylla having fulfilled V-AAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1248 διακονίαν, tjänst, utdelning, att tjäna mission, N-ASF
G4838 συμπαραλαβόντες ta med having taken with [them] V-2AAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2491 Ἰωάννην Johannes John, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the [one] T-ASM
G1941 ἐπικληθέντα åkalla, även kallad, vädja till, vädja having been called V-APP-ASM
G3138 Μᾶρκον.¶ Markus Mark. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.